Fredrik Prost. Foto: Ol-Ánte Sikku

Nils-Johan Labba. Foto: Ol-Ánte Sikku

Två av slöjdarna i Árbi - Fredrik Prost och Nils-Johan Labba. Foto: Ol-Ánte Sikku

Foto: Ol-Ánte Sikku

Foto: Ol-Ánte Sikku

2015-01-27

Árbi öppnar nya ögon

Árbi, en utställning som under det senaste året varit på turné, är resultatet av ett projekt som startats av unga slöjdare med rötterna i det traditionella samiska hantverket. Med ambitionen att bredda både kunskap och marknad har besökare från Karasjok i norr till Uppsala i söder fått se en ny generation visa upp slöjd som är nyskapande men samtidigt traditionellt anknuten. Dessutom är arbetssättet helt nytt: slöjdarna har valt att inte bara vara konkurrenter, utan även kollegor.

För att öppna nya ögon inför samisk slöjd har de fem unga slöjdarna Nils-Johan Labba, Fredrik Prost, Mattias Harr, Per-Stefan Idivuoma och Nils Petter Svonni valt att förverkliga idén om att gå ihop för att tillsammans visa upp sin slöjd genom projektet Árbi. Under året då utställningen har turnerat har de delat på arbetet med att visa upp sina och de övriga deltagarnas verk, prata med besökare, hålla föredrag och sköta logistik. 
  - Oftast jobbar vi några åt gången. Alla har väl inte alltid varit lika pigga på att åka runt och prata, men det går bra när vi delar på det och det blir ju enklare när det är någonting man brinner för, säger Nils-Johan Labba, en av initiativtagarna till projektet.
 
Samtliga medverkande arbetar med hårda material som trä, horn och metall och slöjdar minst på halvtid. De känner varandra sedan tidigare, bland annat genom sin tid på Samernas Utbildningscentrums tvååriga slöjdlinje i Jokkmokk. Det var i uppstartsskedet viktigt för projektet att personkemin stämde dem emellan, då metoden att jobba tillsammans på detta sätt var helt oprövad i dessa sammanhang. Erfarenheterna har dock enbart varit goda. 
  - Vi var lite oroliga i början och ville vara säkra på att det skulle fungera mellan oss. Men det har gått väldigt bra, och vi har lärt oss mycket på vägen. Sedan har ju de som känner min slöjd fått möjlighet att se de andras verk, och deras kunder har sett mina arbeten. Det har gjort att alla syns mer, säger Nils-Johan Labba.
 
Árbi betyder arv på nordsamiska, och som namnet på utställningen antyder är den traditionella kunskapen fundamentet i skapandet. Grundidéer, metoder och mönster hämtas ur släkttraditioner och traditionella samiska tankesätt. Árbi belyser hur lärdomar förs vidare från en slöjdare till en annan, från en generation till nästa. Samtidigt har var och en av de som deltagarna utvecklat hantverket åt olika håll och skaffat egna formspråk. 
  - Jag tror att man behöver den traditionella grunden för att klara balansgången med det nyskapande, menar Nils-Johan Labba och betonar att form och funktion inte får försvinna, en kosa ska till exempel alltid kunna stå på ett ojämnt underlag. Samtidigt går ingenting att göra helt traditionsenligt, utan man måste sätta sin egen prägel. Det svårt att beskriva den tankeprocessen. Det är snarare någonting man lär sig att känna. 
 
Utställningen gör sitt sista stopp på Jokkmokks vintermarknad i februari, och därefter avslutas projektet. Det lyckade utfallet och den goda responsen från besökare har dock gjort att det redan nu planeras för en eventuell fortsättning.
  -Vi söker medel för en ny omgång, men även om det inte skulle bli en förlängning är detta ett bra sätt att jobba på och någonting som vi vill arbeta vidare med, säger Nils-Johan Labba och tillägger att projektet i så fall kommer att ha en del nya slöjdare. Vilka det i så fall blir menar han är för tidigt att säga, men klart är i alla fall att det inte råder brist på lovande unga slöjdare och att konceptet att arbeta tillsammans onekligen har en framtid.
 
OL-ÁNTE SIKKU

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?