-Ska kyrkan vara trovärdig måste vi stå upp för dem som vi tidigare tvingat ut, säger Mariann Nygren ny samepräst i Vilhelmina. Foto: Torbjörn Bergström
2012-07-06

En försoning som kräver sin kvinna

Hon har arbetat med ursprungsfolk i Malaysia och Borneo. Nu är Saxnäsprästen Mariann Nygrens uppdrag att föra in den samiska kulturen i de kyrkliga högtiderna.
-Ska kyrkan vara trovärdig måste vi stå upp för dem som vi tidigare tvingat ut.
Mariann Nygrens nya arbetsplats är en vacker vitmålad träkyrka vid foten av Satsfjället i Saxnäs i södra Lappland. Snön ligger ännu djup trots att det fortfarande är vår enligt almanackan.
För ett par månader sedan inrättade Stensele-Vilhelmina pastorat den nya sameprästtjänsten i Saxnäs. Eller en tjänst med inriktning mot samiskt församlingsarbete, som den egentliga beskrivningen lyder.

Mariann Nygren tar emot i den något kylslagna kyrkobyggnaden med invändiga fasader av vitmålade stående träpaneler. Hon visar mig de tydliga spår av det samiska som finns i kyrkan i form av vackra tennbroderier i predikstolsklädet och i det tygstycke som hänger ned framföra altaret.
 -Jag läste en färgglad annons i Kyrkans tidning där de sökte en präst som ville ägna sig åt samiska frågor och där det erbjöds studier i sydsamiska, säger Mariann Nygren som nappade direkt.

Från Svenska kyrkans nationella nivå talas det om att den försoningsprocess som kyrkan inledde för ett par decennier sedan måste utvecklas. De samiska traditionerna måste in det kyrkliga arbetet.
Den nya tjänsten i Saxnäs stämmer väl överens med hur kyrkan vill arbeta för att vinna tillbaka samernas förtroende. Mariann Nygren är full av idéer över hur tjänsten ska utformas. Under besöket i Saxnäs kyrka ger hon mig rikliga exempel på läsningar och sånger på sydsamiska som hon kommer att framföra på dop, gudstjänster, begravningar och andra högtider.
-Kyrkans skamliga beteende mot samerna har bidragit till att en del samer själva skäms för sin egen kultur och språk. Det hoppas jag kunna bidra till att få bort.

Mariann Nygrens intresse för samiskt liv och kultur började redan som barn när hennes mamma läste högt ur en bok om en samisk flicka som blev ett hittebarn. Skildringen satte djupa spår och har legat och grott under åren. Intresset för ursprungsbefolkningars villkor stärktes under hennes åtta år i Malaysia och norra Borneo. Under hennes tidigare tjänst som präst i Vemdalen kom hon i kontakt med många samer. Sydsamiska har hon lärt sig efterhand och behärskar det tämligen väl. Nu ser hon fram emot att på tjänstetid få fördjupa sig i sydsamiskan.

Hon är väl påläst när det gäller kyrkans övergrepp mot samerna under århundradena. Och väl medveten om den skepsis mot kyrkans försoningsprocess som finns bland vissa samer. Efter att hon intervjuats i radio och tv har en del gett uttryck för en misstänksamhet mot att hon inte har samiska rötter.
-Det kan jag inte göra någonting åt. Men jag kan förstå att en del upplever det som en brist. Och andra sidan tillhör jag ju inte någon av släkterna. Jag blir mer som ett neutrum på något sätt. Det kan vara en fördel.

Ett övergripande mål är att nå alla samer, inte enbart de renskötande, med kyrkans budskap. Hon är övertygad om att vägen dit är att samer ska kunna ta del av sånger, psalmer och läsningar på sitt eget språk. På pianot inne i kyrkan har hon en diger lunta där hon samlat på sig översättningar av psalmer och sånger på sydsamiska.
-Jag vill att det samiska ska finnas med i alla kyrkliga högtider. Inte enbart när vi vänder oss till samer. Det måste få märkas att vi verkar inom ett område där samer funnits i alla tider, säger Mariann Nygren och ger mig ännu ett prov på det som väntar kyrkobesökarna. En läsning av Fader vår på sydsamiska.

Torbjörn Bergström

Intressant

I mars 2001 ägde den första försoningsgudstjänsten rum i Undersåkers kyrka på sydsamiskt område som ett led i en försoningsprocess inom Svenska Kyrkan.

Kyrkans arbete med samer och på samiska har sin särskilda organisation. Samiska rådet i Svenska kyrkan bildades 1996 och är direkt underställt Kyrkostyrelsen. Rådets huvudsyfte är att stödja samisk identitet, kultur och delaktighet i kyrka och samhälle. Rådet är verksamt på den nationella nivån.

Varje år arrangerar Svenska kyrkan ett samiskt konfirmandläger i samarbete med Samiska rådet i Svenska kyrkan, Samiska referensgruppen i Härnösands och Luleå stift, och Sáminuorra

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?