2012-05-03

Tåssåsens sameby drar en lättnadens suck

Tingrätten i Östersund fastslår att Tåssåsen sameby har vinterbetesrätt för sina renar i Klövsjö och Rätan. I drygt 10 år har medlemmarna i Tåssåsens sameby levt med oron att inte ha renbete vintertid till sina renar.

- Det är en stor lättnad att veta att vår renbetesrätt är tryggad i framtiden, för våra barn och för våra barnbarn. Jag tycker att båda parter står som vinnare. Vi tror och hoppas att den här överenskommelsen kommer att leda till fortsatt goda och stärkta relationer med de bofasta” säger Nicklas Johansson, ordförande i Tåssåsens sameby.

Huvudförhandlingen var planerad till sju veckor och skulle ha börjat den 2 maj men efter förhandlingar har fastighetsägarna i Klövsjö/ Rätan och Tåssåsens sameby gått med på en förlikning.

En förlikning som innebär att tingsrätten kommer meddela att samebyn har sedvanerätt till renbete vintertid på fastigheterna. Dessutom har parterna enats om en modell för att reglera eventuella skador på skog som orsakas av renar.
- Det är en stor framgång inte bara för Tåssåsens sameby utan för alla samer att sedvanerätten till vinterbete fastställs genom dom även i detta område, framhåller samebyns ombud Camilla Wikland och fortsätter

- Men lika viktigt för framtiden är att fastighetsägarna och renskötarna kan samarbeta på bästa sätt. Genom att de enats om en balanserad skaderegleringsmodell har fastighetsägarna och renskötarna skapat goda förutsättningar för framtida samexistens baserad på öppenhet och ömsesidig respekt.”

Tåssåsens sameby och fastighetsägarna kommer att dela på kostnaderna för juridiska ombud och utredningsarbete vilket innebär att fastighetsägarna ska betala Tåssåsens sameby 1, 9 miljoner kronor.


Bakgrund

1998 stäms Tåssåsen sameby av ett 40-tal fastighetsägare i Klövsjö och Rätan och 2005 fastslår tingsrätten att samebyn inte har någon rätt att beta sina renar på berörda fastigheter. I domen hänvisas stora delar till den tidigare domen i det så kallade Härjedalsmålet där flera samebyar förlorat sin renbetesrätt på ett antal fastigheter i Härjedalen.

Tåssåsens sameby överklagar tingsrättens dom 2005. Med ny och mer omfattande bevisning till hovrätten  så upphäver hovrätten i nedre norrland 2010 tingsrättens dom. Hovrätten hänvisar till domen i Nordmalingmålet där samebyarna vann mot fastighetsägarna och skickar tillbaka målet till tingsrätten för ny handläggning.

Anna Skielta

Intressant

I domen från Nordmalingmålet fastlogs mycket viktiga rättsprinciper som numera gör det möjligt för samebyarna att bevisa sin uråldriga sedvanerätt till renbete.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?