Mattias Åhren, folkrättsjurist. Foto: Nils Gustav Labba
Folkrättsjuristen Mattias Åhrén påpekar att problemet med företag som utnyttjar den samiska kulturen är störst i Finland. - Men vi ser att det sprider sig och det är viktigt att från samiskt håll ta tag i det här, säger han.
2012-03-07

En hårfin balansgång

Samer som används i reklam och företag som lägger beslag på samiska kulturuttryck - är det okej eller inte?
Folkrättsjuristen Mattias Åhrén på Samerådet tycker att samer ska protestera mot försök att sudda ut gränsen mellan den samiska och svenska kulturen. Men ibland gäller det att slappna av och ha lite humor.
Samerna har varit i extra mycket fokus på sistone och det har lett till en debatt om hur samer och samisk kultur exploateras.

Det började med Byggmax annons där en same i kolt frontades med texten Same same men billigt. Och det fortsatte med kommunikationsföretaget jojka.nu som tog fram en samemaskot och kallade jojk för en nordisk kommunikationsform.Sedan skämtade kocken Per Morberg om lappar på bästa sändningstid. Och raskt bildades två läger, där ena halvan tyckte att man måste tåla skämt medan den andra var starkt kritisk.
Mattias Åhrén, folkrättsjurist som doktorerat på urfolkens immateriella rättigheter, tycker att det finns en klar skiljelinje.
- När ett företag medvetet marknadsför jojken, en samisk kulturyttring, som en nordisk eller skandinavisk kommunikationsform suddar man ut gränser mellan den samiska och svenska kulturen för att kunna använda begreppet jojka och det är allvarligt.

Företaget bombarderades av ilskna mejl och inlägg på sin Facebooksida, främst av samer som protesterade mot att man tagit ordet jojka och dessutom hade en samemaskot på hemsidan. Maskoten försvann efter påtryckningarna och så även formuleringen om jojk.
 - Maskoten uppfattades som stötande av en del men den var mindre problematisk tycker jag. Värre är det att man tog jojka, säger Mattias Åhrén, som också mejlade företaget och påpekade det olämpliga och olagliga i att använda jojka som varumärke.

Ett stort problem är att det i dag inte finns någon lagstiftning som skyddar den samiska kulturen. Åhrén påpekar också att samerna själva har ett ansvar och att det borde finnas ett nationsöverskridande organ dit företag som vill närma sig den samiska kulturen kan vända sig för att få råd. Enligt Mattias Åhrén är det viktigt att den samiska kulturen inte göms undan men när den används måste det vara på samernas villkor. Han tycker inte att reklam med samer på bild är fel, så länge personerna är tillfrågade, och ibland måste man tåla humor och skämt.
 - Det är inte hälsosamt för vår egen skull att vara så känsliga alltid för då uppfattas vi som gnälliga utåt. Generellt sett är det inte bra att ta alla fajter.

SSR, Svenska samernas riksförbund, reagerade mycket negativt på Byggmax annons och övervägde en JO-anmälan men man bedömde till sist att det skulle bli svårt att få gehör.
 - Byggmax ringde oss och var ångerfulla och förklarade hur de resonerat. Det är en hårfin gräns ibland. Jag tycker att man ska kunna skämta men när samer och kulturella uttryck används kommersiellt då får det en annan dimension, säger Ragnhild Svonni, administrativ chef på SSR.

Hon tror att företag och media ofta agerar fel på grund av okunskap och hon menar också att samerna själva har ett ansvar att vara tydliga.
 - Vi äger rätten till våra kulturella uttryck men vi kan vara dåliga på att framhäva det, hur betydelsefullt det är för oss.

Svonni konstaterar att samer ofta blir förlorare hur de än väljer att göra i sådana här fall.
 - Vi speglas negativt och om vi bemöter det blir det en negativ diskussion kring det.

Stefan Mikaelsson, ordförande i Sametinget, anser att det är mycket olämpligt att använda samer i kommersiella sammanhang men sker det måste det vara på ett respektfullt sätt. Han tror att det är viktigt för Sametinget att tillsammans med Samiskt parlamentariskt råd intensifiera arbetet med att ta fram riktlinjer för hur samiska symboler får användas.
 - Och fram till dess är det alltid möjligt att vända sig till Sametinget med frågor om och hur det är möjligt eller lämpligt att använda samiska ord och symboler.

Mikaelsson var en av dem som blev kontaktad av massmedia och kritiserade Per Morbergs skämt. Han menar att det var en lyteskomik som inte var rolig.
 - Många av världens urfolk lider av olika grad av dålig hälsa, skador och utsatthet och att skämta om sådana förhållanden gör mig illa till mods. Men man får gärna skämta om samer och vara ironisk eller betona att samerna skiljer sig åt jämfört med det dominerande folket i Sverige.

Ann-Helén Laestadius

Vi har sökt de ansvariga på de berörda företagen men de har varken återkommit på mail eller telefon.

 

Intressant


Stefan Mikaelsson, ordförande i Sametinget

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?