Anders Blom, närmast kameran tyckte att Västerbottensnytt tangerade gränsen för hets mot folkgrupp.
Anders Blom, närmast kameran tyckte att Västerbottensnytt tangerade gränsen för hets mot folkgrupp. Foto: Patrick Trägårdh.
2010-12-03

I grunden har vi gjort rätt!

Västerbottensnytts granskning av en sameby i Västerbotten gränsar till hets mot folkgrupp. Det menar Samernas riksförbund. Journalisterna på SVT slår ifrån sig och säger att rapporteringen skulle ha blivit det samma oavsett jaktlag och att man i grunden gjort rätt.
Samernas riksförbunds (SSR) förbundsdirektör Anders Blom är mycket djupt till Västerbottensnytts granskning av samebyn och de påstådda jaktbrotten. Vid en pressetisk debatt i Umeå vädrade han missnöjet.
-De har presterat dålig journalistik som gränsar till hets mot folkgrupp, säger Blom.

Han anser att det största problemet i granskningen är den kollektiva skuldbördan som läggs på samer.
-Västerbottensnytts budskap är att samer är bärare av vissa egenskaper, till exempel att de är benägna till jaktbrott. Med det har man skapat en etikett som är i närheten av hets mot folkgrupp. För att det ska vara klarlagt måste finnas ett uppsåt och det kan jag inte bevisa. Jag tror att det här handlar om oansvarig och inte tillräckligt eftertänksam journalistik, säger Blom.

Vad borde Västerbottensnytt ha gjort?
-De har lagt ner ett år på inslagen men ändå inte lyckats skapa en bakgrundsbild över vad som eventuellt ligger bakom. Det är dålig journalistik, säger Blom.

Bakgrunden till Bloms reaktioner är de fyra inslag där Västerbottensnytt granskat påstådda jaktbrott i en av länets samebyar.
Anklagelserna kan i huvudsak sammanfattas i tre punkter.

  1. Samebyn ska vara skyldig till kraftig överskjutning. I år rör det sig om minst fyra älgar. Handskrivna dokument från anonyma källor som SVT tagit del av styrker berättelsen. SVT påstår också att byn fällt minst ett 30-tal älgar under 2008-2009 utöver tilldelningen och att det kan ha gett miljoninkomster.
  2. Jakten ska tidvis ha bedrivits med hjälp av helikopter. Motordrivna fordon…
  3. Sameby har inte meddelat när de jagat vilket lett till viss form av korseld.

Andra medier i Västerbotten har valt att ligga lågt i rapporteringen, bland annat med hänvisning till den mångåriga konflikten mellan ortsbor och sameby.

Arne Müller på SVT är ansvarig utgivare och huvudredaktör för granskningen.
-Vi har inte hetsat mot folkgrupp och vi har inte generaliserat samer. Vi har i stället varit extremt tydliga med att det är ett speciellt jaktlag det rör sig om, ett jaktlag som också råkar vara en sameby.

Anders Blom, SSR, säger att Västerbottensnytt knappast skulle ha lagt samma möda på granskningen om det varit ett annat jaktlag. Det dementerar Müller:
-Vi skulle ha gjort samma bevakning av jaktbrotten oavsett var de skett och oavsett vem som gjort dem när det har den här omfattningen, försäkrar Müller.

SVT påstår att jakten kan ha gett miljoner.
-De tänjer på gränsen. 35 älgar ger inga miljoner, särskilt inte när man måste flyga ut dem, säger Blom.

Arne Müller, SVT:
-Våra källor gör bedömningen att den olagliga jakten pågått systematiskt och att det över de senaste åren rör sig om den storleksordningen.

Jenny Wik-Karlsson, SSR:s förbundsjurist, var en av åhörarna. Hon undrade varför man kallar jägare för samer. Arne Müller håller med i den delen av kritiken:
- Det är en relevant åsikt. Vi hade kunnat använda ordet jägare i stället för same. Det hade varit bättre.

Müller medger ytterligare en brist i rapporteringen:
-Vi borde ha gett en bakgrund till de konflikter som länge pågått i området. Det hade gett tittaren ett bättre perspektiv. På webben borde vi definitivt ha gjort det, säger Müller och tillägger:
-Men i grunden har vi gjort rätt. Vi har så långt det är mänskligt möjligt försökt verifiera uppgifterna och då vi uteslutande byggt på muntliga källor har vi varit extra noggranna.

Anders Blom överväger en anmälan till Granskningsnämnden.
-Jag tror inte det leder till fällande dom och det skulle förvåna mig mycket om samebyn i så fall får upprättelse. Jag bad om svar men fick inte det.

Anders Boström

Intressant

hets mot folkgrupp är ett brott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper.

enligt svensk rätt krävs att tre kriterier uppfylls för att ett brott ska vara hets mot folkgrupp. Det ska finnas ett uppsåt, uttalandet eller meddelandet ska spridas och det ska finnas ett hot eller uttryck för missaktning mot folkgrupp eller grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

den som gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § brottsbalken döms i svensk domstol till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter.

Källa: Wikipedia

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?