Integrationsminister Nyamko Sabuni, fp
Integrationsminister Nyamko Sabuni, fp. Folkpartiet vill, som enda parti i den borgerliga alliansen, ratificera ILO-konventionen 169. 
2010-09-08

Valspecial

Valet närmar sig. Hur prioriterade är de nationella minoriteterna? Inte speciellt av valdebatten att döma. Webbplatsen Minoritet.se har tagit tempen på de politiska partierna.
­­­­Webbplatsen Minoritet.se har undersökt de olika riksdagspartiernas politiska ambitioner gällande de nationella minoriteterna i Sverige och skickat ut en enkät till riksdagspartierna. ­

Hur prioriterade är de nationella minoriteterna i valet?
-För lite skulle jag vilja säga. Efter åtta år i konstitutionsutskottet kan jag se att frågan har för låg prioritet. Vi har skrivit på konventionerna men det finns mycket mer att göra, säger Helene Petersson, s.

De rödgröna är eniga om att mer måste till. Siv Holma, v, ordförande i kulturutskottet, menar att det behövs en försoningskommission för att göra upp med de historiska förorätterna. Något som miljöpartiet håller med om.

Andra konkreta förslag är att miljöpartiet och socialdemokraterna vill utöka det samiska området. I de rödgrönas kulturpolitiska utspel prioriteras åtgärder som produktion av böcker på de nationella minoritetsspråken och byggandet av ett nationellt samiskt filmcenter.

Moderaterna tycker att den nya nationella minoritetslagen är bra och på ett bättre sätt tillvaratar minoriteternas särställning. Billström framhåller bland annat den nya tillsynen.
-Alliansen har visat att vi har ett starkt engagemang för de nationella minoriteterna genom att vi tagit ett samlat grepp om frågorna, uppger han.

En viktig samisk fråga är ratificeringen av ILO 169. Miljöpartiet och vänsterpartiet säger ja och Siv Holma som själv har samiska rötter uppger:
-Det är viktigt att arbetet med ökat självbestämmande utformas på ett sådant sätt att alla människor inom renskötselområdet blir informerade och involverade i processen.
S vill först lösa mark- och vattenfrågan och m säger nej.

S och v är eniga om att de nationella minoriteterna behöver en egen ansvarig minister och integrationsministern ses som det bästa alternativet. Moderaterna tycker att det är bäst att ansvaret ligger på flera olika departement eftersom frågorna berör allt från kultur till arbetsmarknad.

Vänsterpartiet är det enda partiet som ger ett rakt ja-svar om att anslaget till de nationella minoriteterna bör höjas. Siv Holma tycker också att uppföljningen måste bli bättre.
-De pengar som kommunerna har erhållit har använts på mycket olika sätt och kanske inte alltid på bästa sätt för de nationella minoriteterna.


Ann-Helén Laestadius

­

Intressant

Minoritet.se skickade ut en enkät till samtliga riksdagspartier. Resultatet presenteras här!

Minoritet.se är en webbplats om de nationella minoriteterna, som Sametinget på uppdrag av regeringen har producerat.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?