Nu kan Samernas Ubildningscentrum starta kontakttolkutbildning. Rektor Henrik Micael Kuhmunen är nöjd. Foto: Samiskt Informationscentrum. 
2010-09-01

Statsbidrag till samiska språkprojekt

Nu är medlen för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken fördelade. 3,4 miljoner kronor har fördelats på 33 projekt. Av dessa är tio stycken samiska.
­Institutet  för språk och folkminnen har fördelat 3,4 miljoner kronor till olika projekt som syftar till att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk. Totalt hade 104 projekt-ansökningar lämnats in.

Tio samiska projekt har beviljats medel. En av dem som fått projektmedel är Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokkk, som fått medel för två projekt.
- Vi är väldigt glada, säger Henrik Micael Kuhmunen, rektor på Samernas Utbildningscentrum. Vi har beviljats medel till samisk kontakttolkutbildning och till lulesamiska kortkurser.

Den ettåriga utbildningen
av kontakttolkar är planerad att starta i januari 2011 och omfattar de tre samiska varieteterna nord-, lule- och sydsamiska. Kursen kommer att gå på halvfast och ges i samverkan med Härnösands folkhögskola. Efter kursen kan eleverna ansöka om auktorisation.

- Det finns inga auktoriserade tolkar på lule- eller sydsamiska, så det är ett akut behov, säger Henrik Micael Kuhmunen. Nu hoppas vi på många sökande, så kurserna kommer igång. Varje språkvarietet behöver fyra elever för att den ska sätta igång.

Andra samiska projekt som fått medel är bland annat Vaisa Sameförening för projektet "Goahteskuvla –­ Árbetbálgát ruoktut / Språkprojekt för stärkande av samiska familjers samiska språk" och "Álgguogåhtie - umesamer i samverkan för projektet "Umesamiskt revitaliseringsprojekt 2010 – språkbad och musikaktivitet ­

Sunna Kuoljok

Intressant

organisationer och stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, har kunnat söka bidragen.

insatser som riktas till barn och ungdomar har särskilt främjats.

­totalt beviljades medel till 33 projekt.­­­

­n­ationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?