De planerade gruvorna i Muonio sameby klyver betesområdet under 25-20 år. Rennäringen tvingas anpassa sig till nya och okända förutsättningar.
De planerade gruvorna i Muonio sameby klyver betesområdet under 25-20 år. Rennäringen tvingas anpassa sig till nya och okända förutsättningar.
2010-05-17

Hoppas på kanadensarnas välvilja

Muonio sameby kapas mitt itu. Kalvnings- och sommarland blir dagbrott, gråbergstippar och sandmagasin. Ändå har samebyn valt dialog istället för konfrontation. Allt i hopp om att det kanadensiska företaget ska leva upp till sin etiska policy och myntliga löften. Hoppet lever än även om gruvstarten närmar sig oroväckande fort.
Northland Resources med huvudkontor i Vancouver, Kanada, är mån om sitt rykte. De säger själva att de företräder en industripolitik för hållbar utveckling. Deras etiska policy beskriver principer och åtaganden gentemot människor, samhällen och miljön. Av policyn framgår också att företegat värdesätter grundläggande mänskliga rättigheter, kulturella värden samt traditioner och sedvänjor både hos anställda och i de samhällen där de är verksamma.

Hur tidigt blev samebyn kontaktad?
-Vi blev kontaktade redan första sommaren. Innan de började provborrningarna. Det var Northland Resources kanadensiska direktörer som tog kontalt med oss. Det var en jättebra kontakt. De ville träffa oss i samebyn för att diskutera vad vi tycker om deras planer. Det vi gjorde var att bjuda de på kalvmärkning så att de lär känna oss först. Det var tre gånger till oss, säger Tomas Sevä, ordförande i Muonio sameby.

Sedan de första kontakterna, under provborrningstiden, har det gått några år. Nu när det är klart att det blir brytning så kommer det att ske i regi av ett europeiskt dotterbolag. De kanadensiska direktörerna som var med från början är mer eller mindre bortkopplade och den nära kontaken med samebyn har brutits.
-Nu är det före detta Boliden och LKAB-folk som är inköpta som chefer och de har vi inte lika bra kontakt med. Egentligen ingen kontakt alls.

Det blir tre gruvor, en järnväg eller en pipeline. Ett stort sandmagasin, stängsling av gruvområdet, gråbergstippar, vattenmagasinering. Mitt i samebyns högsommarland.
-Vi kommer att bli jättemycket påverkade. Något fruktansvärt. Det är så mycket större idag än det var första sommaren. Gruvorna kommer att kapa samebyn i stort sett att kapa samebyn i två delar.

Redan från första sommaren har man från samebyns sida försökt att få en avsiktsförklaring. Få veta vad Northland Resources vill och helst också ett avtal. Dock utan att lyckas.
-Vi har inte fått någon avsiktsförklaring och inget avtal. Vi har bara fått myntliga försäkringar men nu när vi gör en ny miljökonsekvensbeskrivning kommer vi att kräva ett avtal. Innan gruvbrytningen börjar-

Problemet är att samebyn, som rättsläget ser ut idag, inte har någon självklar rätt att kräva ett avtal. Minerallagstiftningen är snarare till för att säkra det som samhället betraktar som samhällsnyttigt. Gruvbrytning är högoddsare i klassen samhällsnyttig. Rennäringen är närmast ”samhällsfientlig” i många beslutsfattare och politikers ögon.
-Jag tror inte de är tvingade att skriva något avtal. Men om de är så urfolksvänliga som de säger sig vara ska de naturligtvis göra det. Det är upp till deras goda vilja och deras policy. Minerallagen tvingar de inte ens till samråd med oss.

Den svenska minerallagen är inget skydd för samebyarna och rennäringen. Det finns både historiska och nutida exempel på motsatsen, anser Tomas Sevä.
-Minerallagen är helt uppåt väggarna. Vi har ingenting att säga till om. Du kan ha hur välgrundade synpunkter som helst mot provborrning och gruvbrytning men det går inte att få gehör hos bergstaten, som är den myndigheter som beslutar. Du har inte chans mot en gruva. Den kommer oavsett samebyn vill det eller inte.

Att vara renskötare och skeptiskt till öppnande av gruvor i en fattig glesbygdskommun som Pajala är inte heller någon drömsits. Traditionell renskötsel kräver stora landarealer med bra årstidsbeten.
-Pajala kommun är en stor påhejare av det här gruvprojektet. Vi har dessutom dålig kontakt med kommunen. Vår sameby betraktas som ett problem i kommun eftersom vi vill bedriva renskötsel på ett traditionellt sätt och ställer krav på fredade betesområden.

Muonio sameby har genom åren valt att vara skeptiskt utan att vara uttalad motståndare till gruvbrytning. Ett medvetet val för att få en dialog med Northland Resources.
-Jag tror att i slutändan så kommer Northland Resources att skriva ett avtal med oss. Annars går det inte. Verksamheten ska pågå i 25-30 år mitt i vårt sommarland. Jag vill ju framför allt vara säker på att det går att återställa området. Att det exempelvis fonderas pengar för återställning. En annan viktig sak är naturligtvis kompensation för direkta skador. Vi förlorar ju renbete och dessutom blir det mycket merarbete.

Men allt hänger på Northland Resources goda vilja och etiska policy. Den svenska minerallagstiftningen tvingar inte företaget att ersätta samebyn för skador och förlorat renbete.
-Nej visst inte. Så värsta scenariot är att det kan bli en ren katastrof för oss om kanadensarna inte håller sina myntliga löften. Så det är jättesvårt. Men får vi ett avtal om som ersätter oss för förlorat renbete och merarbete och att området återställs efter gruvbrytningen så kommer Muonio kunna fortsätta att vara en liten skogssameby.

 Nils Gustav Labba

Intressant

Muonio sameby är den nordligaste av åtta så kallade koncessionssamebyar i östra Norrbotten. Åretruntmarkerna ligger i Pajala kommun. Renskötseln i koncessionssområdet bedrivs efter särskilt tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbotten. Muonio är den enda koncessionssameby som enbart har renskötselberättigade samer som medlemmar.

Muonio sameby Samebyn har åtta aktiva rennäringsföretag och uppemot 4000 renar. Medlemmar till de renskötande familjerna räknas som husfolk och består idag av 13 personer.

Northland Resources är ett prospekterings- och utvecklingsbolag för mineralfyndigheter. Bolaget har för närvarande ingen gruvdrift och ingen egen produktion. Northland Resources arbetar för att utveckla järnmalmsfyndigheter i Norden. Visionen är att bli en ledande europeisk järnmalmsproducent som levererar högkvalitativa produkter till stålrelaterad industri.

Gruvorna i Muonio sameby beräknas ge 200-300 direkta arbetstillfällen och 400-600 indirekta arbetstillfällen (uppskattat) under gruvans beräknade livslängd på 25-30 år.

Malm är en ekonomisk term, för att något ska betecknas malm måste det vara ekonomiskt lönsamt att bryta det. Malm är en benämning på ett mineral, en bergart eller annan beståndsdel av berggrunden (eller lösa sediment) som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?