"Välkommen till avdelningen Stjärna". På förskolan Giella i Jokkmokk talas tre samiska språk.

Språket viktigt på samisk förskola

Barnen stojar på gården utanför det gula trähuset med skylten Giella. Vi är på den samiska förskolan i Jokkmokk. Giella är det samiska ordet för språk och överallt på förskolan är det samiska språket synligt. På lappar på väggar och golv finns samiska ord utsatta och en skylt i samiska färger möter med texten: ”Bures boahtin Násti osudahkii - Buorre boahtem Násstie åssudahkaj - Buerie båeteme Naestien goevtesasse” . Vi hälsas alltså välkommen till avdelningen Stjärna på de tre samiska språk som används på förskolan.
- Här på Giella jobbar vi med tre samiska språk, nord-, lule- och sydsamiska, eftersom vi har barn som tillhör dessa språkområden, säger Irene Partapuoli, som är förskollärare på förskolan. Vår ambition är att vara ett stöd i språkutvecklingen för alla barnen. Vi vill ge barnen en funktionsduglig samiska.

På Giella finns tre avdelningar med sammanlagt ett 50-tal barn i åldern ett till fem år . Alla avdelningar har blandade språkgrupper, dvs. alla samiska språk förekommer på alla avdelningar. 50 barn med olika förkunskaper i samiska språket och med olika samiska språk med sig, det ställer höga krav på personalen.

- Det kan var tungt ibland, att jobba med fyra språk, tre samiska språk plus svenska, säger Irene Partapuoli. För det mesta går det bra, men ibland har vi svårt att förstå varandra. När vi inte förstår barnet, så säger vi det och sedan får vi hjälpas åt att förstå varandra. I personalen är vi konsekventa, så att vi håller oss till det egna samiska språket, men vi kan skjuta in ord på ett av de andra språken om det behövs.

- Vi arbetar för att stärka allas samiska språk, säger Irene Partapuoli. Vi kan fördjupa språket för de som har samiska som förstaspråk och vi kan ge de övriga barnen en grund i samiska språket. När barnen inte har samiska med sig hemifrån, så jobbar vi med att lära dem rutinerna och ge dem ordförståelse på samiska. I alla grupper sjunger och läser vi på samiska. För de barn som inte kan samiska börjar vi med att läsa på svenska, så de förstår berättelsen. Sedan kan vi byta ut en del ord mot samiska ord och så småningom läser vi berättelsen helt på samiska.

I Giellas arbete är språket viktigt och det finns hela tiden en diskussion i arbetslagen kring språkanvändningen och -utlärningen. I arbetet används alltid samiska språket, förutom när det saknas personal med kunskap i någon dialekt. Giella ligger i det lulesamiska området, men under snart hundra år har även nordsamer varit bofasta i området. Det betyder att det är relativt lätt att hitta personal som kan någon av dessa språk, medan det kan vara svårare att hitta personal som behärskar sydsamiska.

Sunna Kuoljok

Intressant

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklass, förskole- och fritidsverksamhet för samiska barn.

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet.

utöver Läroplan för förskolan (Lpfö 98) styrs samiska förskolor av Sameskolstyrelsens skolplan. Där uttrycks det att ett samiskt perspektiv ska läggas på verksamheterna för att konkretisera de nationella målen.

det finns fem samiska förskolor i Sverige: i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby.

den nya språk- och minoritetslagen (SFS 2009:724) träder i kraft den 1 januari 2010. Då utökas det samiska förvaltningsområdet från 4 till 17 kommuner.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?