Charlotta Kappfjell, lärare i Hattfjelldal, norsk gränsgranne till Tärnaby, är en av ledarna under språkbadsveckorna
Sara Åström är en av ledarna under språkbadsveckorna Foto: Samiskt informationscentrum.
2009-03-11

Jätteintresse för språkbad

Det våras för sydsamiskan trots att det är ett hotat språk. De är inte mer än uppemot 500 som talar språket. Sydsamiska, liksom alla andra samiska varieteter, är ett gränslöst språk där de flesta talarna bor på norsk sida. Projektet Saemesth dle! är ett exempel på att samer i syd har kamplusten kvar.
Sydsamiska lärare är samlade till ett planeringsseminarium. Deras uppdrag är att få samebarn i åldrarna 11-14 att ”Prata Då! Barnen och lärarna deltar i ett gränslöst EU-projekt som ägs av Fylkesmannen i Nordland och Sameskolstyrelsen.
-Vi vill att barnen ska lyssna, tala och prata sydsamiska med varandra under språkbadsveckorna, säger Sigrid Stångberg, en av projektledarna.

Språkbadet i Tärnaby är det andra i projektet och det ska bli ytterligare fyra. Målet var att få en grupp på 20 barn men det har överträffast med råge. Till lägret i Tärnaby är de 41 barn och åtta lärare.
- Det fungerar bra trots att de är så många. Det beror på att vi har en mängd entusiastiska ledare som ställer upp.

Temat för Tärnabyveckorna är Duodji, samiskt hantverk. Men det ska också hinnas med mycket annat. Allt från idrottsaktiviteter till matlagning. Det viktiga är att dock själva språkbadet.
-Vår målsättning är att barnen ska kunna sydsamiska innan projektet är slut och jag tycker att flyter på bra efter tag då barnen blir bekanta med varandra och den fösta blygseln släpper, säger Sigrid Stångberg.

Sigrid Stångberg är själv lärare till yrket och jobbar på sameskolan i Tärnaby.  Sameskolans mål är bland annat att eleverna efter sex läsår ska kunna tala, läsa och skriva på samiska.
-På sameskolan, med de resurser vi har till undervisning i samiska, har det visat sig att vi inte når det målet så därför behövs den här typen av extrainsatser för att stärka barnens språk- och självkänsla.

Saemesth dle! håller på i tre år, i perioden februari 2008 – februari 2011. Kostnaden är ca två miljoner kronor per år. Det krav projektet ställer på barnen är att de har modersmålsundervisning i samiska i någon form. Språkbadsmodellen används i projektet som en metod att höja sydsamiskans status och att få ungdomar att utbilda sig till lärare och andra yrken som kräver sydsamiska språkkunskaper.

Det gränslösa samarbetet ger projektet en bra bas att rekrytera ifrån. I Sverige och Norge finns ungefär 250 grundskoleelever som får undervisning i sydsamiska och de är spridda över ett stort område.

Nils Gustav Labba

Intressant

Sigrid Stångberg är projektledare för det gränslösa projektet.
Sigrid Stångberg, är projektledare för det gränslösa språkbadet. På bilden syns också Patricia Fjällgren som lärt sig både syd- och nordsamiska.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?