Samernas egendomsskydd till vinterbetesmarker prövas av Europadomstolen.
Härjedalen, med nationalparken Sånfjället i fonden, har i snart 20 år varit i centrum för en rättsprocess mellan privata markägare och samebyarna. Foto: Samiskt Informationscentrum
2009-03-05

Europadomstolen nästa

Det blir en prövning av Härjedalsmålet i Europadomstolen. De frågor som kommer att prövas är samebyarnas egendomsskydd och den långa handläggningstiden i domstolarna. Däremot är målet i sig förlorat eftersom sedvanerättsfrågan inte har varit aktuell för prövning i Europadomstolen.
Idag har ett vi Sápmi med olika och oklara rättsförhållanden inom renskötselområdet. Den senaste rättsprocessen mellan markägare och samebyar i Nordmaling (Västerbotten), som samesidan vann, visar att ju längre norrut i Sápmi ju lättare är det att bevisa samisk närvaro och samisk sedvanerätt.

När det gäller Härjedalen är det med samiska ögon sett en aning absurt med juridiska processer som kommer fram till att rennäringen inte har existerat i södra delen av Sápmi. Det känns så självklart att nomadiserade samer och deras renhjordar alltid flyttat från sommarbetet i fjället till vinterbetet i skogsområdet.
- Det är ingen modern företeelse som samerna kommit på under de senaste decennierna utan den har sin enkla biologiska förklaring och djupa historiska rötter, är samesidan huvudargument.

Efter två års betänketid och skriftväxling mellan Europadomstolen och svenska staten kommer det nu det samiska egendomsskyddet att prövas.
-Egendomsskyddet bygger på  bland annat förutsägbarhet. Samerna har trott och tagit det för självklart att de har rätt till vinterbete på de områden de flyttat till under århundraden och som staten anvisat, säger Mathias Åhrén, same själv och folkrättsjurist som bistått samebyarna i Härjedalen med överklagan till Europadomstolen.

Mathias Åhrén är optimistisk och tror på en framgång för samebyarna när det segdragna Härjedalsmålet nu slutligen ska avgöras. Det är trångt i nålsögat och det är inte många mål som kommer upp i Europadomstolen.
-Har man kommit så här långt så kommer det att gå bra. Vad resultatet kommer att bli är svårt att säga men ett ganska så stort ideellt skadestånd är att vänta och därutöver kan jag tänka mig att staten tvingas betala samebyarna arrendeavgifter till markägarna eller skaka fram nya vinterbetesmarker.

Det kanske allra viktigaste resultatet av en prövning i Europadomstolen är att svenska staten tvingas att tydliggöra rättsförhållandena så att det samiska egendomsskyddet i framtiden är förutsägbar. Ett sätt att göra det, enligt Mattias Åhren, är att klar och tydlig gränsdragning mellan områden där samebyar har sedvanerätt och där det inte föreligger någon samisk rätt.

Intressant

7826 personer är inskrivna i den samiska röstlängden in nför Sametingsvalet den 17 maj 2009.

Sametinget i Sverige har 31 ledamöter fördelade på 10 kvinnor och 21 män.

sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter. Innevarande mandatperiods sista plenummöte hålls den 17-19 februari Åsele, Västerbottens inland. 

 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?