Från utställningen Dálvvas, under Jokkmokks marknad.
Från utställningen Dálvvas på Ájtte, under Jokkmokks marknad. Foto: Samiskt Informationscentrum.
2009-02-16

Ájtte får en tydligare samisk roll

Då var det dags för den tredje statliga utredningen, på tre veckor, som berör samiska frågor. Utredningen Kraftsamling! – museisamverkan ger Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk hopp om framtiden. Även om det inte ges några konkreta löften om mera pengar föreslår utredare att Ájtte får en helt annan status än idag med permanent statligt stöd och ett tydligt ansvar för samiska museifrågor.

-Vi får en tydligare roll i systemet och det öppnar helt nya dörrar för utveckling. Idag har vi formellt ingen roll alls och är därför tvingade till projektstöd och andra stödformer, säger en märkbart lättad museichef Kjell-Åke Aronsson.
Detta trots att det i utredningen inte ges några konkreta löften om pengar som påverkar den nedskärning som är planerad.
- Vi måste under alla förhållanden minska våra kostnader för dagen. Men det här ger oss en större möjlighet att komma igen. Det lättar på bekymren för framtiden.

Det som Kjell-Åke Aronsson ser som mest positivt är förslaget om ett permanent statligt stöd till Ájtte, över den anslagspost som idag finns för ”Vissa museer”. Ájtte får då en formell koppling till kulturområdet och ett uttalat nationellt ansvar för att de samiska frågorna på lämpligt sätt tillgodoses.
-Jag lyfter fram betydelsen av ett samlat ansvarstagande för statliga museisamlingar oavsett vilket departement de sorterar under liksom behovet av att för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum skapa en starkare koppling till Kulturdepartementet samt markera dess nationella status som museum för samiska frågor, säger ensamutredaren Christina von Arbin.

Utredningen går Sametinget till mötes, halvvägs. Sametinget har i en skrivelse till museiutredaren pekat på behovet av ett samiskt ansvarsmuseum och krävt att Ájtte bli ett samiskt huvudmuseum med Sametinget i stark förvaltarroll.
Riktigt så långt som Sametinget har krävt går dock inte utredaren i sina förslag. Hon skriver i sin motivering av Ájttes nya roll att "Mot förslaget talar möjligen att Sametinget ställt sig negativt till lösningen då de anser att Ájtte bör ges nationell status".

Betänkandet Kraftsamling! – museisamverkan som överlämnades till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 16 februari rör i övrigt om en hel del i museivärlden.  Det som idag heter ansvarsmuseer kommer att försvinna och i stället inrättas en ny samordningsmyndighet, kallad museikoordinator, om utredaren Christina von Arbin får som hon vill.
- Museivärlden är brokig, levande och saknar samordning. Det finns ingen överblick och inga gemensamma stödfunktioner. Samtidigt är museerna fulla av liv och sjudande energi.

Christina von Arbin förelår en betydande administrativ samordning mellan de centrala statliga museerna som lösgör mellan 18-28 miljoner kronor. Dessutom stödfunktioner som skapar större publik åtkomst och tillgänglighet till samlingar och magasin exempelvis genom en gemensam IT-plattform för sökbara webbtjänster.
-Alla museer ska kunna finnas med i samma burk som historiska museet och riksantikvarieämbetet och vem som helst ska via webben kunna söka i vilken samling som helt.

Intressant

7826 personer är inskrivna i den samiska röstlängden in nför Sametingsvalet den 17 maj 2009.

Sametinget i Sverige har 31 ledamöter fördelade på 10 kvinnor och 21 män.

Sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter. Innevarande mandatperiods sista plenummöte hålls den 17-19 februari Åsele, Västerbottens inland. 

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?