Vy mot Altevatn och omården som Saarivuoma nyttjat
Land som Saarivuoma förlorat under 1900-talet är numera norsk jordbruksmark förutom renbetesmark för inflyttade norska renskötare. Foto: Samiskt informationscentrum.
2007-11-23

Norge "terroriserar oss"

071123: Saarivuoma sameby är den sameby som förlorat mest när Sverige och Norge förhandlat och enats om det gränslösa renbetet. Nu vill samebyn ha tillbaka förlorat land och slippa norsk ”terror” på sommarbetesmarker i Norge som samebyn nyttjat långt innan riksgränsen och staterna etablerades.
Ett hundratal personer deltog i den demonstration som Saarivuoma sameby arrangerade i Stockholm fredag den 23 november. Demonstrationståget gick genom centrala Stockholm för att stanna upp i Kungsträdgården för appeller, tal och jojk.

Staten Norge som i betraktas som bäst i klassen när det gäller samepolitik var mest i skottgluggen men även Sveriges regering för ”sin passivitet” och de svenska och norska samepolitikerna för sin ”undfallenhet”.
-Detta är helt overkligt. Vi kan inte leva med en stat som terroriserar och jagar oss fast vi är på våra egna marker som vi bebott och brukat i tusentals år, långt före staten Norges bildande, säger Saarivuoma samebys ordförande Per Anders Nutti.

Med demonstrationen i Stockholm vill Saarivuoma markera att ”man fått nog”. Efter det att förhandlingarna mellan Sverige och Norge om ett nytt renbetesavtal bröt samman för tre år sedan har det inte funnits något giltigt mellanstatligt avtal. Gränsbetet har då reglerat av ett gränstraktat från 1751 (Lappecodicillen) som i många delar är föråldrad och svår att tillämpa idag. För att försäkra sig om sina egna intressen har Norge stiftat en lag som i praktiken innebar en förlängning av det avtal som gällt sedan 1972 och som Sverige ensidigt sa upp 2005.

Trots protester från både svenska regeringen, Svenska och Norska Sametinget och samebyarna har staten Norge både vidhållit och tillämpat lagen och exempelvis monterat ner rengärden som Saarivuoma byggt på områden som de nyttjat innan 1972 och som de anser sig ha rätt till enligt Lappecodicillen från 1751 förutom hot om skadestånd och betesersättningar på ”olovlig mark".
-Vi klarar inte av att ensamma strida mot en fientligt inställd stat. Därför åker vi nu till Stockholm för att visa vad vi menar och överlämna protestbrev både till Svenska UD och Norska ambassaden, säger samebyns ordförande Per Anders Nutti.

Valda delar av skrivelsen som överlämnades till svenska UD:

Saarivuoma sameby kräver:

  • Att utrikesdepartementet kraftfullt protesterar mot det folkrättsbrott som Norge begår med beslutet 2005 om en ensidig konventionslag inom områden som regleras av gränstraktatet Lappkodicillen 1751.
  • Att utrikesdepartementet kräver att norska regeringen och Stortinget ofördröjligen upp­häver den folkrättsstridiga norska konventionslagen från 2005. Vid fall det är nödvändigt, besluta om internationella initiativ och åtgärder inom ramen för folkrätten.
  • Att utrikesdepartementet , bl.a. med stöd av Lapp­kodicillen 1751, ILO konventionen om urfolks rättigheter och internationell rätt samt den principiellt viktiga Altevanndomen 1968 utfärdat av Norges Höyesterätt, aktivt arbetar för att de svenska samernas sedvanerättig­heter i Norge respekteras samt att trakasserierna mot samerna upphör omedelbart.
  • Att utrikesdepartementet arbetar för att Renbetesförhandlingsdelegationens arbete fryses tills rättsläget klarlagts, Norge upphävt konventionslagen från 2005 samt upphört att kränka folkrätten med sitt traktatsbrott mot Lappkodicillen 1751.

Intressant

7179 personer är inskrivna i röstlängden.

sametingets plenum för första gången har tio kvinnliga ledamöter

sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?