Gudrun Kuhmunen jobbar med "samiskt lärande"
Gudrun Kuhmunen är förskollärare på den samiska förskolan ”Skierri” i Gällivare. Foto: Samiskt informationscentrum
2010-12-09

Dekolonialsering av samisk undervisning

Vi lär ut det vi själva lärt oss och det vi lärt oss utgår ifrån svensk och västerländsk kultur som förebild. Resultatet blir en samisk undervisning som saknar en tydlig samisk inriktning.
Utifrån den här verklighetsbilden försöker nu samiska pedagoger att skapa ett lärande som har det samiska som norm och som utgår ifrån ett samiskt kulturperspektiv.
- Vi måste börja arbeta med de grundläggande värdena. Vilken grund är det sameskolan ska stå på. Idag undervisar vi samebarn som i den svenska skolan med den skillnaden att vi för in samiska element som exempelvis språk, samisk historia och annat, säger Gudrun Kuhmunen, samisk förskollära i Gällivare.

Gudrun Kuhmunen är en av de samiska pedagoger som deltar i forskningsprojekt där man försöker hitta former för samisk undervisning som har det samiska som norm och där undervisningen vilar på samisk kulturförståelse.
- Det är en jätteprocess. Först måste vi få förskolan och skolan att acceptera det här. Det är inte bara så att våra marker är kolonialiserade utan och också våra tankar. Det finns urfolksforskare som skrivit om det här och kallar det att se världen ”vita linser”. Det betyder att vi använder majoritetsfolkets syn på oss själva.

Det finns många utmaningar i en ändrad färdriktning. En viktig del är utbildning av lärarna. Alla samiska pedagoger och lärare, i förskolan och sameskolan, är utbildade för att undervisa i en svensk skola.
- I förskola och skola så ser man världen från en västerländs syn, genom skollagar och genom läroplaner. Den synen förs vidare genom den utbildning som vi som jobbar med undervisning har fått. Vi är utbildade att arbeta i en svensk skola och i en svensk förskola. Jag är inte utbildad för att arbeta i en samisk förskola, säger Gudrun Kuhmunen.

Att ändra grundsyn är inte någonting som görs i en handvändning. Men för att lyckas ”dekolonialisera” den samiska undervisningen så måste man förändra sättet att lära och tolka om läroplanen eftersom den utgår ifrån ett icke samiskt perspektiv. Det gäller inom alla ämnesområden. Inte minst historia och naturkunskap där läroplanen för in barnen i ett västerländsk kulturtänkande om människor och natur.
- Det svåraste för mig i den här processen har varit att vända perspektiv att utgå ifrån att normen är samiskt och inte svensk. Det som saknas är grundfilosofin. Ett folk som samerna har en egen grundfilosofi. Man ser världen utifrån sin egen kultur.

Tanken bakom forskningsprojektet, som Gudrun och hennes kollegor deltar i, är att försöka vända skolskutan och föra in ett nytt sätt att lära i både förskolan och sameskolan. Det handlar också om att starta upp arbetet med att skapa en samisk grundfilosofi för skolan.
-Idag finns ingen sådan grund. Allt hänger på den enskilda läraren. Jag och en kollega till mig har utgått ifrån traditionell samisk kunskap om naturen och försökt att lyfta in det i förskolan. Vi håller nu steg för steg på att ta tillbaka det samiska sättet att lära med vår egen kultur som kunskapskälla. Samma synsätt måste gälla inom alla ämnen. Vi har en rik kultur som vi ska vara stolta över och det finns ett samiskt förhållningssätt till naturen.

Nils Gustav Labba

Intressant

Skierri är samiska och betyder dvärgbjörk.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?