Sametingets ungdomsråd har haft ett första möte.
Sametingets ungdomsråd har hållit sitt första möte. Från vänster; Kristian Rimpi, Linda mannela, Anna Kråik och Paulus Kuoljok. På bilden saknas Paul Oljona Utsi.
2007-09-03

Ungdomar tar plats

Sametingets politiska församling, liksom många andra, domineras av män i övre medelåldern. Men nu ska det ges plats för ungdomligt tänkande i politiken. Ett ungdomsråd har börjat sitt arbete halvvägs in i mandatperioden.
När det är val till folkvalda församlingar så lovar politikerna en hel del. Ett av löftena under den senaste samiska valrörelsen 2005 var att bilda ett samepolitiskt ”ungdomsråd” för att bland annat stärka ungdomarnas medbestämmande.

Halvvägs in i mandatperioden har ungdomsrådet kommit igång med sitt arbete och det är ett gäng ambitiösa och engagerade ungdomar som nu ska ge sig i kast med att försöka förändra de folkvalda politikerna arbete i Sametinget. Målet är att samiska ungdomsfrågor ska få en större plats i politiken.

Ungdomsrådet, som har utsetts av Sametingets styrelse och ungdomsorganisationen Sáminuorra, består av fem ledamöter. Deras arbetsuppgifter är att stärka ungdomars medbestämmande genom att kunna fungera som ett remissorgan till styrelsen men också genom att ta initiativ i olika politiska frågor.

En annan viktig uppgift för ungdomsrådet är och arbeta för att för att få fler samiska ungdomar politiskt engagerade. Rent konkret så handlar det om att jobba med att få fler ungdomar att registrerar sig i den samiska röstlängden och dessutom arrangera en årlig ungdomskonferens för att locka ungdomar till samepolitiskt arbete.

Intressant

7179 personer är inskrivna i röstlängden.

sametingets plenum för första gången har tio kvinnliga ledamöter

sametingets plenumsmöten alltid hålls på olika orter

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?