Två båtar på fjällsjö som fiskar med nät. Foto: Marie-Louise Niia.
Jakt och fiskerättsutredningen föreslår samförvaltning i fjällvärlden. Foto: Marie-Louise Niia.
2006-02-17

Utredning föreslår samförvaltning

Jakten och fisket i fjällen har under lång tid präglats av konflikter till följd av oklara regler och lagar. För att råda bot på dessa oklarheter tillsatte regeringen en utredning med syfte att klarlägga rättsläget. Nu är utredningen klar och dess slutsatser och förslagen till lösningar på konflikterna har fått ett minst sagt blandat mottagande bland de som berörs av utredningen.
Enligt utredaren, Sören Ekström, har samebyarna och markägarna, däribland svenska staten, tillsammans rätt till jakt och fiske i fjällvärlden. Ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen är rättigheterna jämt fördelade mellan samebyar och markägare, medan markägarna har större rättigheter nedanför odlingsgränsen. Att jakt- och fiskerätten är delad ställer krav på samverkan och därför föreslås att lokala samverkansföreningar inrättas med uppgift att samförvalta den gemensamma vilt- och fiskresursen.

Samförvaltning kan förhindra överutnyttjande
En gemensam resurs, som vilt- och fiskresursen i fjällen, kännetecknas av att en persons nyttjande av resursen gör att det finns mindre kvar för andra men också att det är svårt att utestänga brukare från att nyttja resursen. Därför är risken för konflikter och överutnyttjande stort. Forskning har visat att i många länder och särskilt där det finns urbefolkningar är samförvaltning, dvs. ett partnerskap mellan alla aktörer som nyttjar en gemensam naturresurs, en förvaltningsform som effektivt förhindrar överutnyttjande.

Samförvaltning bidrar till att minska konflikter mellan berörda aktörer eftersom ett forum inrättas där frågor och konflikter kan diskuteras och lösas. Samförvaltning är också mer flexibelt än till exempel statligt styrd förvaltning eftersom besluten fattas närmare aktörerna och med färre formella procedurer. Det har också visat sig vara en effektivare form av förvaltning eftersom samverkan mellan aktörerna leder till ökat förtroende, vilket i sin tur leder till att fler accepterar de regler som styr förvaltningen.

Samförvaltning ökar det lokala inflytandet
Trots samförvaltningens fördelar finns minst sagt delade meningar om förvaltningsformen bland markägare och samebyar. En del vill kasta utredningen i papperskorgen medan andra åtminstone vill ge idéerna en chans. Kritiken grundar sig bland annat på olika föreställningar om äganderätten men också på att samförvaltning är relativt obeprövat i Sverige. Att döma av de internationella erfarenheter som finns rörande samförvaltning finns emellertid möjligheter, förutsatt att de som bor i området verkligen vill det, att lösa konflikter, att bättre ta tillvara den lokala kunskap som finns, men också att till exempel upplåta jakt och fiske för att på så sätt skapa fler arbetstillfällen.

Relaterat

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?