Jon-Isak Nutti ovanför kärnan i Skuolla
Nedanför Jon Isak Nutti fångas kalvarna in i en kärna (även den tillverkad av säckväv) och ges en nummerbricka. Foto: Carl-Johan Utsi.
2005-08-01

Kalvmärkning i Skuolla

Det är mitten av juli månad och kalvarna som föddes i maj ska bli märkta. Den bistra långa våren har dock påverkat storleken och formen hos årets kalvar. De är inte så mycket färre i år men magrare än vanligt.
Ett tiotal samlare har vandrat genom dalgångarna i Sarek och Badjelánta för att ta större delen av Sirges renhjordar västerut. Sedan hämtas mindre renflockar med helikopter och sätts in i hagen. När den renflockens kalvar är märkta så släpper man dem österut igen. På så sätt kan märkta renhjordar och omärkta renhjordar hållas någorlunda separerade. Denna procedur upprepas tills dess att alla renarna väster om hagen är märkta och skickade österut. Förutsatt att väder- och vindgudarna är på gott humör.

I år verkade de vara det. Märkningen gick förvånansvärt bra. Även om vissa gubbar jämt muttrar över att hälften av renarna saknas.

Säckväv
Säckväv är en tunn slitstark nylonväv som används både som hage och förstärkning av stängselhage. Ofta räcker det med denna säckväv för att hägna in en renskock. Så länge renen tror att den inte kan komma igenom så gör den inte det. Säckväven används flitigt hela året runt. I Sirges sameby är den extra använd under kalvmärkningen eftersom samebyn numera använder klavsystemet för att identifiera kalvarna. För detta behöver man flera hagar i olika storlekar dit man slussar in renarna eftersom. För att fösa in renarna i hagen kan även en säckvävsbit hållas mellan några människor för att enklare fösa in renarna i de olika hagarna.

Klavsystemet
Kortfattat går det ut på att man tar in renarna i små grupper i en liten hage (kärna, se bild ovan). Där fångas kalvarna för hand och får en nummerbricka runt halsen (se [Bild]Kalv med bricka). Sedan släpps de ut i den stora hagen igen och hittar sin vaja (mor). Renskötarna noterar sedan vem kalven tillhör genom att se på vajans skurna öronmärkning. Sedan tas renarna in i den lilla hagen igen och kalvarna fångas in för hand igen. Sedan ropas numret upp och ägaren till kalven kommer (se [Bild]Märkning) och märker den i örat.

Intressant

fler och fler samebyar hittar på alternativa sätt att fånga in och märka kalvarna.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?