Teknisk utveckling inom renskötseln

I slutet av 1960-talet började snöskotern och kommunikationsradion vinna mark bland renskötarna. Det var dock först i slutet av 1970-talet som snöskotern hade utvecklats och förbättrats så pass mycket att det var möjligt att använda den som ett arbetsbesparande redskap inom renskötseln.

Fram till mitten av 1900-talet bedrevs renskötseln med skidor som enda transportmedel. Med hjälp av vallhundar, så kallade renhundar, kunde man hålla kontroll på och flytta renhjorden. För att klara arbetet behövdes fler renskötare än i dag. Nu förflyttar man sig snabbt med hjälp av moderna transportmedel.

Snöskotern - arbetsredskap
I samband med motoriseringen i samhället på 1960-talet började snöskotern och kommunikationsradion vinna mark bland renskötarna. Det var dock först i slutet på 1970-talet som snöskotern hade utvecklats och förbättrats så pass mycket att den var möjlig att använda som ett arbetsbesparande redskap inom renskötseln. Under 1980-talet tog användningen av den nya tekniken fart på allvar och även motorcyklar och helikoptrar blir vanliga.

Stora kostnader
I dag används ny och gammal teknik sida vid sida. Det beror delvis på att kostnaderna för den moderna tekniken utgör en stor belastning för enskilda renskötselföretag. Ett bra exempel på hur ny och gammal teknik används tillsammans är att renhundar flitigt nyttjas, men nu tillsammans med fyrhjulingar och skotrar. Inom rennäringen och i övriga Sápmi prövas också ny teknik. Med hjälp av satellit och Internet kan man snabbt se var renbetet är bra, men det möjliggör även kommunikation i glesbygd där det varken finns vägar, mobilnät eller el. I dag tar satellittelefoner över allt mer av den teletrafik som tidigare sköttes med kommunikationsradio och NMT-telefoner. I takt med att tekniken utvecklas i övriga samhället framkommer även nya användningssätt inom rennäringen och andra samiska näringar.

Teknologi som genom historien påverkat renskötseln och livet i Sápmi:

 • Tåg
 • Radio
 • Elström
 • Bil
 • Snöskoter
 • Kommunikationsradio
 • Sjöplan
 • Helikopter
 • MRG (en kombination av komradio och telefon)
 • NMT (föregångaren till dagens GSM)
 • Motorcykel
 • GSM
 • Dator
 • Internet
 • Fyrhjuling
 • Satellittelefon
 • GPS

Var det bättre förr?
- Men skulle det inte vara bättre och billigare att gå tillbaka till att sköta renar till fots och på skidor? Det vore ju dessutom mer miljövänligt. Sådana åsikterna hörs ibland. Men all samhällsutveckling går framåt och det är i princip omöjligt att gå tillbaka till något som var förr, när man vant sig vid något nytt. Inte skulle det svenska samhället acceptera att åter leva i ett bondesamhälle utan bil, telefon eller dator.

Relaterat

Intressant

Anpassning
Renskötseln har i likhet som jordbruket tvingats anpassa sig det moderna samhället på gott och ont.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?