Traditionell kunskapsöverföring sker på samiska: Foto Marie Enoksson
Traditionell kunskapsöverföring sker på samiska. Snittet som görs i renkalvens öron och dess placering på örat förklarar hur renmärket ser ut. Foto: Marie Enoksson
Lättläst version av sidan

Språk, dialekt eller varietet?

Är lulesamiska ett eget språk eller en dialekt? Är svenska en variant av danska? Ja, det är svårt att veta hur man ska bestämma vad som är språk eller inte.

Beroende på hur man delar in språk och dialekter kan man säga att det finns mellan 2000 och 6000 språk i världen. Om vi anser att svenska och norska är två olika språk borde också samiskan delas upp i flera språk. Men eftersom samerna är en förhållandevis liten folkgrupp har man hittills valt att kalla alla varieteter av samiska för samiska och delat upp språket i tre huvudvarieteter.

Nio dialekter
De tre huvudvariteterna delas i sin tur upp i nio dialekter eller varieteter, som språkvetare också brukar säga. Samiskans huvudvarieteter är: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska.

Språkgränser inte det samma som nationsgränser
Ett tydligt tecken på att nationsgränserna i norr splittrat samernas områden, är att gränserna för de samiska språkområdena inte sammanfaller med riksgränserna. Östsamiska dialekter talas på Kolahalvön i Ryssland; centralsamiska dialekter talas i Finland, Norge och Sverige; sydsamiska dialekter talas i Norge och Sverige. I Sverige talas nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska (som hör till den centralsamiska huvuddialekten), sydsamiska och umesamiska (som är en varietet med språkliga drag av både sydligt och nordligt ursprung). Gränserna mellan de olika varieteterna är inte skarpa utan förändras gradvis.

Folkomflyttning
I början av 1900-talet tvångsförflyttades grupper av nordsamer till lulesamiska och sydsamiska områden. I vår tid flyttar människor på ett annat sätt än förr i tiden. Det betyder att det bor samer som talar nordsamiska i det sydsamiska området - och sydsamer i norr. Så språkgränserna är högst teoretiska i dagens läge. De gamla dialektgränserna stämmer inte längre.

Nordsamiskan störst
Flest talare har nordsamiska som talas av uppskattningsvis 15-17 000 personer i hela det samiska området, varav 5000-6000 personer i Sverige. 

Svårt att förstå varandra
En beräkning uppskattar att det finns cirka 500 personer som talar lulesamiska, och lika många som talar sydsamiska. De skillnader som finns gör att en same från ett område kan ha svårt att förstå en same från ett annat område. Skillnaderna är jämförbara med skillnaderna mellan svenska, norska och danska. De som vant sig vid en annan dialekt kan prata med varandra, medan andra har svårare att kommunicera. Skillnaderna mellan varieteterna som ligger längst bort från varandra - samiskan i öster och samiskan i söder - är nästan lika stora som mellan svenska och tyska.

Intressant

dialekter
skillnaden mellan olika samiska dialekter kan vara lika stor som mellan svenska och danska och mellan svenska och tyska.

dialektområden
samer som bor nära ett annat dialektområde har lättare för att förstå den dialekten.

samiska
alla samer kan inte tala samiska.

nord & syd
det bor nordsamer i sydsamiskt område.

3 dialekter
tre samiska dialekter, sydsamiska, lulesamiska och östsamiska, räknas enligt UNESCO till de allvarligt hotade språken i världen.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?