Traditionell kunskapsöverföring sker på samiska: Foto Marie Enoksson
Traditionell kunskapsöverföring sker på samiska. Snittet som görs i renkalvens öron och dess placering på örat förklarar hur renmärket ser ut. Foto: Marie Enoksson
Lättläst version av sidan

Språk, dialekt eller varietet?

Är lulesamiska ett eget språk eller en dialekt? Är svenska en variant av danska? Ja, det är svårt att veta hur man ska bestämma vad som är språk eller inte.

Beroende på hur man delar in språk och dialekter kan man säga att det finns mellan 2000 och 7000 språk i världen. Om vi anser att svenska och norska är två olika språk borde också samiskan delas upp i flera språk. 

Nio språk
De tre språkområdena  östsamiska, centralsamiska och sydsamiska kan i sin tur delas upp i minst nio språk. Östsamiska talas på Kolahalvön i Ryssland (kildinsamiska) och östra delen av Finland (skolt- och enaresamiska). Centralsamiska talas i Finland, Norge och Sverige (nordsamiska och lulesamiska). Sydsamiska talas i Norge och Sverige.

Språkgränser inte det samma som nationsgränser
Ett tydligt tecken på att nationsgränserna i norr splittrat samernas områden, är att gränserna för de samiska språkområdena inte sammanfaller med riksgränserna. Språkgränserna är ungefärliga och bygger på historiska förhållanden.

Folkomflyttning
I början av 1900-talet tvångsförflyttades grupper av nordsamer till lulesamiska och sydsamiska områden. I vår tid flyttar människor på ett annat sätt än förr i tiden. Det betyder att det bor samer som talar nordsamiska i det sydsamiska området - och sydsamer i norr. Så språkgränserna är högst teoretiska i dagens läge. De gamla språkgränserna stämmer inte längre.

Nordsamiskan störst
Flest talare har nordsamiska som talas av uppskattningsvis 16 000-17 000 personer i hela det samiska området, varav 5000-6000 personer i Sverige. En beräkning uppskattar att det finns cirka 500 personer som talar lulesamiska, och nästan lika många som talar sydsamiska. Pitesamiskan har ca 40 talare och umesamiskan drygt 10. Både umesamiska och pitesamiska har fått en ny renässans under 2000-talet. 

Skriftspråk
Under lång tid var sättet att skriva samiska inte standardiserat. Olika skriftspråk arbetades fram vid olika tillfällen i olika områden. Sedan 1950-talet har det funnits ett gemensamt nordsamiskt skriftspråk i Sverige och Norge. En ny ortografi som även inkluderade Finland började användas 1979. Sedan 1983 har man haft en gemensam ortografi för lulesamiska i Norge och Sverige. Den sydsamiska ortografin antogs 1978 av den dåvarande samiska språknämnden.  Den umesamiska ortografin godkändes så sent som 2016. En pitesamisk ortografi är på gång.

Svårt att förstå varandra
De skillnader som finns gör att en same från ett område kan ha svårt att förstå en same från ett annat område. Skillnaderna är jämförbara med skillnaderna mellan svenska, norska och danska. De som har viss vana kan förstå och prata med varandra, medan andra har svårare att kommunicera. Skillnaden mellan sydsamiska och nordsamiska kan liknas vid skillnaden mellan svenska och färöiska. Skillnaderna mellan språken som ligger längst bort från varandra - samiskan i öster och samiskan i söder - är nästan lika stora som mellan svenska och tyska.

Intressant

dialekter
skillnaden mellan olika samiska dialekter kan vara lika stor som mellan svenska och danska och mellan svenska och tyska.

dialektområden
samer som bor nära ett annat dialektområde har lättare för att förstå den dialekten.

samiska
alla samer kan inte tala samiska.

nord & syd
det bor nordsamer i sydsamiskt område.

3 dialekter
tre samiska dialekter, sydsamiska, lulesamiska och östsamiska, räknas enligt UNESCO till de allvarligt hotade språken i världen.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?